Rechtsanwalt Ralph Grupp

21070685

Advokat Ralph Grupp, født 1962

Praktiserende advokat siden 1992 med møterett for alle tyske domstoler (alle Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte i hele tyskland, untatt Bundesgerichtshof/høyeste rett).

 

Juridiske arbeidsområder/spesialiseringer:

Nasjonal og internasjonal kontraktsrett, alle rettsforhold og kontrakter i forbindelse med fast eiendom, kjøp og salg av tomter, byggerett, selskapsrett, arbeidsrett, arverett, inndrivelse av krav, skandinavisk rett (Norge, Svergie og Danmark).

 

Språk:

Snakker og skriver norsk, engelsk og tysk flytende. Dansk og svensk forstår jeg godt.

Hvordan kan jeg som tysk advokat bistå med rettshjelp for norske, svenske og danske privatpersoner og firmaer?

Jeg samarbeider med en av norges ledende advokatfirmaer med egne kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Jeg er oppvokst i Norge, har arbeidet som advokat i Norge og har familie og nære venner i Norge (Bergen, Haugesund og Oslo). Jeg har gode kontakter i det norske rettsvesenet, i industri og handel, som jeg fra sak til sak gjerne formidler videre til mine klienter.

Mange skandinaviske klienter, har søkt og søker mine råd og min juridiske bistand, spesielt i forbindelse med verifisering og formulering av alle typer kontrakter, selskapskontrakter, stiftelse av selskaper (AG, GmbH, GmbH & Co. KG) etter tysk rett, kjøp av fast eiendom i tyskland, administrering og overvåking av alle typer investeringer i tyskland.

Vil du vite om din rettsikkerhet er i de beste hender, er du velkommen til å ringe meg på: +49 711 - 34 22 98 10 eller du kan kontakte meg per mail.

 

Rechtsanwälte Claus ♦ Grupp ♦ Partnerschaft |